Ukrainan sodan vaikutukset Laattapisteen toimintaan

05.04.2022
Tuomitsemme jyrkästi Venäjän aloittaman sodan Ukrainassa, joka on aiheuttanut suurta kärsimystä ja loukannut Ukrainan koskemattomuutta. Tukeaksemme Ukrainaa Laattapiste on lahjoittanut 10 000 euroa ukrainalaisten lasten auttamiseksi UNICEFin kautta. Avustuksien avulla UNICEF auttaa paikan päällä sekä lähettää alueelle avustustarvikkeita.

Sodan vaikutukset keraamisten laattojen hintoihin ja toimituksiin

Ukrainan sota on aiheuttanut force majeure -tilanteen laattateollisuudessa, jonka vaikutuksiin on ollut mahdotonta varautua. Sota vaikuttaa voimakkaasti laattojen valmistukseen ja hintoihin kolmesta eri syystä: energian hinta ja saatavuus (luonnonkaasu ja sähkö), rahtikustannusten nousu (öljyn hinta) sekä raaka-aineiden saatavuus ja hinta. Lisäksi Euroopan pakotteet ja Venäjän vastapakotteet tulevat vaikuttamaan ennalta arvaamattomalla tavalla hintoihin ja saatavuuteen. Laattapiste ei maahantuo mitään tuotteita Venäjältä tai Valko-Venäjältä.

Suurimmat haasteet toimituksille tulevat italialaisilta toimittajilta, joiden luonnonkaasu tulee Venäjältä ja valkoinen savi pääsääntöisesti Ukrainasta. Valmistajat etsivät nyt aktiivisesti vaihtoehtoisia tuotteita raaka-ainetoimittajilta. Tilanne tulee väistämättä aiheuttamaan jonkin verran toimitusvaikeuksia sekä vaikuttamaan erityisesti hintoihin. Espanjassa tilanne vaihtelee valmistajittain, mutta on hyvin samantyyppinen kuin Italiassa.

Laattapisteen Asuntorakentamisen mallisto koostuu pääosin Turkista ja Portugalista tulevista tuotteista. Tilanne näissä maissa on kohtuullisen hyvä, sillä toimittajamme ovat omavaraisia valkoisen saven suhteen. Lisäksi luonnonkaasua saadaan pääsääntöisesti muista lähteistä kuin Venäjältä. Energian ja raaka-aineiden valmistus sekä rahtihinnat ovat kuitenkin nousseet huomattavasti, joka tulee vaikuttamaan tuotteiden hintoihin.

Uusia hinnankorotuksia on tullut ja ne astuvat voimaan 1.6.2022.

Laattapisteellä Pohjoismaiden suurin varasto ja hyvä toimitusvarmuus

Olemme varautuneet tilanteeseen kasvattamalla varastomääriä kapasiteettimme maksimiin. Varastossamme on tällä hetkellä 650 000 m2 keraamista laattaa, joka vastaa noin 15 % Suomen vuotuisesta laattatarpeesta. Pystymme näin vastaamaan hyvin toimitushaasteisiin.

Toivomme asiakkailtamme ymmärrystä vallitsevan tilanteen johdosta sekä valmiutta etsimään ratkaisuja mahdollisten tuotevaihdosten osalta. Suuren varastokapasiteettimme takia löydämme varmasti hyvän ratkaisun ilman, että projektinne keskeytyvät.

Ajatuksemme ja sympatiamme ovat sodasta kärsivien ukrainalaisten puolella.

Katso myös

Varaa aika Etsi myymälä