Laattapisteen seinänsisäistensuihkujen valmiit paketit sisältävät kaiken tarvittavan

Piiloasennuskotelo
Hanojen piiloasennuksiin vaaditaan erillinen piiloasennuskotelo. Kotelo on ruostumatonta terästä ja se kiinnitetään runkokoolauksen väliin.

Piiloasennuskoteloon asennetaan hanavalmistajan runko-osa. Piiloasennuskotelo voidaan valita vasta kun hana on valittu, sillä kotelot ovat hanavalmistajakohtaisia.

HUOM! Asennettaessa piiloasennuskoteloa on tiedettävä hanan säätöosan asennuskorkeus lopullisesta lattiakorosta. Varmista piiloasennuskotelon mitat mitoittaessasi runkokoolauksen asennusväliä.

Piiloasennukotelo kuva

Runko-osa
Runko-osa asennetaan aina piiloasennuskotelon sisään.

Runko-osaan asennetaan kaikki piilossa kulkevat vesiputket, kuten hanan kylmä- ja kuuma vesi sekä mahdolliset putket yläsuihkulle, käsisuihkulle, ammeen täytölle tai muille vastaaville.

Runko-osa on aina valmistajakohtainen, joten se valitaan yhdessä hanan kanssa. Runko-osia käytetään myös yläsuihkujen kanssa.

Runko-osa kuva

Hanakulmarasia
Hanakulmarasiaa käytetään seinäsisäisten hanojen asennuksissa kun yksi putki viedään suojaputkessa esimerkiksi yläsuihkulle, käsisuihkulle, ammeen täyttöön tai muuhun vastaavaan.

Hanakulmarasia kiinnitetään seinään tai muuhun rakenteeseen. Varmista että rakenne on kestävä ja hanakulmarasia on kiinnitetty tukevasti.

Muista tarkistaa etukäteen hanakulmarasian sopivuus ja sijoittelu, sillä hanakulmarasian sijainti määrittää esimerkiksi yläsuihkun korkeuden, käsisuihkun letkun tai ammeen täyttöputken sijainnin.

Hanakulmarasia kuva

Pintaosa
Pintaosat on seinänsisäisten ratkaisujen näkyviin jääviä osia. Pintaosia on esimerkiksi hanan lämmönsäätö sekä ylä- tai käsisuihkun valitsin. Pintaosia löytyy kääntämällä- tai nappiapainamalla säädettäviä.

Pintaosissa on selkeästi merkitty kaikki käytettävissä olevat suihkumuodot.

Pintaosa kuva

Kokoamalla seinänsisäisen suihkuratkaisun valmiista paketeista varmistat,
että sinulla on kaikki tarvittavat ja toisiinsa yhteen sopivat osat.

Muistilista projektin osapuolille

Arkkitehti
Arkkitehti määrittää tuotteet joilla saavutetaan halutut tavoitteet tai ehdottaa ratkaisuja. Valitut tuotteet edustavat aina jotain projektin tavoitteita kuten designia, energiataloudellisuutta, ympäristöä, yms.


Rakennesuunnittelija
Rakennesuunnittelijan on hyvä tietää piiloasennuskotelosta, sillä mahdolliset kantavat rakenteet tai muut tekniset ratkaisut voivat estää seinänsisäisten hanojen asentamisen.

LVI-suunnittelija
Varmistaa hanojen vaatimat vesimäärät ja putkikoot sekä varmistaa erikoisvaatimukset kuten esimerkiksi asiakkaan pituus, joka vaikuttaa esimerkiksi yläsuihkun sijoitteluun.

LVI-asentaja
Asentaa piiloasennuskotelon ja näyttää paikat läpivienneille. Varmistaa asennuskorkeuden ennen asennusta suunnittelijalta tai asukkaalta. Asentaa putket tarvittaviin komponentteihin ja varmistaa ettei liitokset vuoda. LVI-asentaja tekee myös mahdollisen pöytäkirjan testauksesta sekä varmistaa, että putkikoot ovat oikein ja vaadittavat suihkutoiminnot on asennettu.

Asentaa pintaosat laatoituksen ja saumauksen jälkeen.

Sähkösuunnittelija
Mikäli suihkussa on valo, sähkösuunnittelija varmistaa että tarvittavat sähkösyötöt ja muut vastaavat komponentit on huomioitu ja sijoitettu sopivaan paikkaan.

Sähköasentaja
Sähköasentaja asentaa tuotteet suunnittelijan tai kohteen vaatimusten mukaan.

Laatoittaja ja vedeneristäjä
Toteuttaa vedeneristyksen piiloasennuskotelon valmistajan ohjeiden mukaan ja asentaa tarvittavat vedeneristys tarvikkeet, jotka tulevat runko-osan mukana.

Varaa aika Etsi myymälä