Kylpyhuoneremontti ja sen vaiheet

14.10.2021
Harva asia herättää yhtä suuria tunteita kuin kylpyhuoneremontti, josta liikkuu toinen toistaan pahempia kauhutarinoita. Ei siis ihme, että remonttiin ryhtyminen saattaa arveluttaa. Kylpyhuoneremontti on monivaiheinen projekti, aina kylpyhuoneen suunnittelusta viimeisiin loppusilauksiin. Onnistuneen kylpyhuoneremontin avaimena ovat ammattitaitoiset ja kokeneet tekijät. Kun remontin teettää ammattilaisella, voi se sujua yllättävänkin helposti ja siististi, ja lopputuloksena odottaa taatusti laadukkaasti tehty kylpyhuone.

Kylpyhuoneremontin kesto

Kylpyhuoneremontin kestoon vaikuttaa moni asia ja siksi sen pituus määräytyy aina tapauskohtaisesti. Esimerkiksi suuret tilamuutokset, kuten seinien tai vesipisteen paikan vaihtaminen, pidentävät yleensä remonttia. Samoin kylppäristä purkutöiden yhteydessä mahdollisesti löytyvät kosteusvauriot ja niiden kuivattaminen viivästyttävät remonttia. Karkeasti arvioituna kylpyhuoneremontin kesto on kuitenkin tyypillisesti 3–4 viikkoa, kun kylpyhuone remontoidaan lattiasta kattoon. 

Kylpyhuoneremontin vaiheet

Kylppäriremontti on monivaiheinen projekti, joka vaatii laajaa teknistä tietoa ja osaamista. Tutustu laajemmin kylpyhuoneremontin etenemiseen näiden kuudentoista kohdan avulla: 

Pikkukuva 1

Remonttiprojekti alkaa tapaamisella kylpyhuonemyyjän kanssa.

Pikkukuva 2

Ennen varsinaisen työn aloittamista kaikki remontin osapuolet tapaavat paikan päällä.

Pikkukuva 3

Jotta lika pysyy poissa muualta kodista, purkuvaiheessa käytetään koneellista pölynpoistoa.

 1. Tapaaminen myymälässä, etätapaaminen tai kotikäynti

Remontti alkaa tapaamisella myymälässä, etätapaamisella Teamsin välityksellä tai kotikäyntinä asiakkaan omassa kodissa. Ensimmäisessä tapaamisessa käydään läpi remontoitavaan tilaan liittyviä tarpeita ja toiveita sekä jutellaan käytössä olevasta budjetista. Tarjouksen laskemista varten käymme paikan päällä tekemässä alustavat mittaukset ja kartoittamassa tilan tekniset vaatimukset. Tämän jälkeen aloitetaan kylpyhuoneen suunnittelu.  

Toisella tapaamiskerralla käydään läpi tarjous, josta selviää, mitä kaikkea urakka ja sen hinta pitävät sisällään. Lisäksi katsotaan kylpyhuoneen suunnitelmaa ja myyjän piirtämiä 3D-havainnekuvia tilasta ja vertaillaan eri materiaalivaihtoehtoja. 
Kun kylpyhuoneremontin suunnittelu on hahmottunut ja remonttipäätös kypsynyt, sovitaan remontille aloitusaika. 

"Valitsimme Laattapisteen kumppaniksemme, sillä halusimme koko remontin yhdeltä luukulta.”

 2. Aloituskokous

Ennen remontin aloittamista pidetään paikan päällä aloituskokous, jossa ovat mukana kaikki remontin osapuolet ‒ sinä, työpäällikkö, asentajat ja putki- ja sähkömies sekä tarvittaessa myös isännöitsijä. Kokouksessa käydään läpi projektin aikataulu, jotta jokaiselle on selvää, kuinka remontti etenee ja mitä missäkin vaiheessa tullaan tekemään. Samalla otetaan kuvat remontoitavista tiloista. 
Koko remontin ajan oma työnjohtomme varmistaa, että hommat sujuvat sovitusti. Työpäällikkö käy säännöllisin väliajoin paikan päällä, pitää aktiivisesti yhteyttä asentajiin ja tiedottaa sinua tarpeen mukaan remontin etenemisestä. Häneen voit olla myös aina tarvittaessa itsekin yhteydessä. Kaikki Laattapisteen työnjohdossa toimivat työpäälliköt ovat sertifioituja märkätilatöiden valvojia. 

“Projektinhallinta oli toteutettu erittäin hyvin: kaikki toimi saumattomasti, töistä ei tullut katkoksia ja aikataulu piti.”

3. Asbestikartoitus

Jos kylpyhuone on valmistunut vuotta 1994 aiemmin, tehdään sinne ennen purkutöiden aloittamista lain vaatima asbestikartoitus. Asbestia käytettiin 1920-luvulta aina 1990-luvulle asti rakennusmateriaalina sen hyvien teknisten ominaisuuksien ansiosta. Asbesti on kuitenkin hengitettynä terveydelle erittäin haitallista. Remontti ilman asbestikartoitusta ei ole sallittu, jos rakennus on valmistunut ennen vuotta 1994. Jos asbestia löytyy, on se poistettava. Asbestipurku on suoritettava siihen erikoistuneen tahon puolesta, mutta tämänkin palvelun sekä luotettavan asbestikartoituksen saat halutessasi kauttamme.  

4. Kodin suojaus

Remontoitavat tilat osastoidaan muovisilla suojaseinillä ja näin koti suojataan remonttipölyltä ja muulta remontin aikaiselta lialta. Kaikki kulkuväylät, joissa työn aikana kuljetaan, peitetään vielä solumuovipehmikkeellä ja kovalevyllä. Purkuvaiheessa käytetään koneellista pölynpoistoa, jonka ansiosta lika pysyy tehokkaasti poissa muualta kodista. Kun koti suojataan ja pidetään remontin aikana siistinä, kodissa voi elää lähes normaalia elämää remontin aikana. 

“Kaikki paikat eteisestä lähtien olivat siistit ja suojattu hyvin.”

Pikkukuva 4

Vanhasta kylppäristä puretaan pois kalusteet ja kaikki tarvittavat pinnat.

Pikkukuva 5

Lattiavalu, lattialämmityksen asennus sekä seinien tasoitus tai levytys ovat osa pohjatöitä.

Pikkukuva 6

Kun wedi-vedeneristyslevyillä tai Mapei-tuotteilla tehty vedeneristys on valmis, suoritetaan vesieristystarkastus.

5. Purkutyöt

Vanhasta kylpyhuoneesta puretaan tarvittavat kalusteet ja pinnat, esimerkiksi tehdään vanhojen laattojen poisto. Laattojen irroitus vedeneristeineen tehdään piikkaamalla tai taltan ja vasaran kanssa. Laattojen piikkaus on remontin kovaäänisintä työtä. Lisäksi vanhat betonipinnat hiotaan koneellisesti. Siksi purku on myös kaikkein pölyisin työvaihe, jonka vuoksi käytämme koneellista pölynpoistoa. Huolellinen purkutyö nopeuttaa uuden kylpyhuoneen rakentamista.  

”Kaiken kaikkiaan remontti oli meille helppo. Koneellisen pölynpoiston sekä alipaineistuksen ansiosta pöly pysyi koko ajan poissa muualta kodista.”

6. Purkukatselmus

Kun pinnat on purettu, suoritetaan kylpyhuoneessa purkukatselmus. Katselmuksessa tarkistetaan, että rakenteet ovat kunnossa ja terveitä, ja lisäksi tehdään kosteusmittaukset pintakosteuden osoittimella. Mikäli kylpyhuoneesta löytyy rakenteellisia vaurioita tai kosteutta, hoidetaan vauriot ja rakenteiden kuivaaminen aina kuntoon ennen uuden rakentamista. 

7. Pohjatyöt

Kun on varmistuttu siitä, että rakenteet ovat kunnossa, on pohjatöiden vuoro. Huolelliset pohjatyöt ovat onnistuneen laatoituksen perusta. 
Pohjatöihin kuuluvat muun muassa lattiavalun teko, mahdollisen lattialämmityksen asennus sekä seinien tasoitus tai levytys. Pohjatyöt tehdään huolellisesti nykyaikaisia materiaaleja käyttäen. Samalla huolehditaan, että seinärakenteissa on riittävät kalustetuet, jotta valmiit laatoitetut seinät kestävät varmasti kylpyhuonekalusteiden painon. Pohjatöiden yhteydessä putkimies huolehtii vesipisteet oikeille paikoilleen. 

Remontin aikana laattoja, kalusteita ja muita tarvikkeita tarvitaan runsaasti. Suurin osan materiaaleista toimitetaan suoraan paikan päälle. Toisinaan remontoitava koti on kuitenkin niin pieni, ettei kaikkia tuotteita kannata viedä sinne kerralla. Tällöin materiaaleja voidaan tuoda useammassa erässä sitä mukaa, kun niitä tarvitaan. Asentaja voi myös noutaa tarvikkeita, jos se on työn sujuvuuden kannalta tärkeää. 

8. Vedeneristys

Seuraavaksi vuorossa on vedeneristys. Märkätilojen vedeneristys on tärkeä osa niiden rakennetta, sillä eristyksen tehtävänä on estää veden haitallinen tunkeutuminen rakenteeseen pinnan kastuessa. Käytämme lattian eristämiseen laadukasta Mapein sertifioitua vedeneristysjärjestelmää. Seinät levytetään vettä imemättömällä ja homehtumattomalla, hyvän sisäilman takaavalla wedi-rakennuslevyllä, joka on samalla vesieriste. Vaihtoehtoisesti myös seinissä voidaan käyttää Mapein vedeneristysjärjestelmää. Tilaan tehdään aina määräysten mukainen vedeneristyskynnys. 

Vedeneristyksen jälkeen tehdään vesieristystarkastus. Saat työstä aina tarkastuspöytäkirjan. Sen ansiosta voit olla varma, että vesieristys on kunnossa ja ammattilaisen tekemä. Valvonta voi tulla myös taloyhtiön puolesta tai halutessasi voit lisäksi hankkia ulkopuolisen valvojan. 

Pikkukuva 7

Laatoittaja laatoittaa tilan aiemmin tehdyn suunnitelman mukaisesti.

Pikkukuva 8

Sähkömies varmistaa, että valaistus on sijoitettu oikein, ja putkimies huolehtii vesipisteet ja putket paikoilleen.

Pikkukuva 9

Toivomuksestasi riippuen sisäkatto joko paneloidaan tai levytetään ja maalataan.

9. Laatoitustyöt

Tila laatoitetaan aiemmin tehdyn suunnitelman mukaisesti. Lattian, seinän tai muun pinnan laatoitus tehdään niin huolellisesti, että sitä kehtaa katsoa myös läheltä. Laatoittajamme osaavat toteuttaa myös erikoisemmat ja haastavammat laatoitukset laatan koosta riippumatta. 

”Työn jälki on todella erinomaista joka kohdassa.”

10. Putki- ja sähkötyöt

Sähkömies vastaa suunnitelmien mukaisista sähkötöistä, kuten valaisimien, pistorasioiden ja lattialämmityksen turvallisesta asennuksesta. Putkimies puolestaan huolehtii vesipisteet ja putket kohdilleen. Putkimiehen töihin sisältyy esimerkiksi wc-istuimen, hanojen ja lattialämmitysputken asennus suunnitelmien mukaisesti. 

Kaikilla sähkö- ja putkiasentajillamme on työn suorittamiseen tarvittavat luvat.  

”Laatoitus-, putki- ja sähkötyöt olivat priimaluokkaa, ja työntekijät ystävällisiä. Työn laatu oli huipputasoa ─ emme teettäisi mitään toisin.”

11. Katon rakennus

Valintasi mukaan katon rakennukseen kuuluu erinäisiä töitä, kuten sisäkaton levytys, sisäkaton panelointi ja sisäkaton maalaus. Samalla asennetaan tilaan valitut valaisimet. 

Pikkukuva 10

Suihkuovet ja muut kalusteet kiinnitetään suunnitelmassa määritellyille paikoille.

Pikkukuva 11

Kun suojaukset on poistettu, siivousfirma siivoaa remontin jäljet ja tekee laatoille käyttöönottopesun.

Pikkukuva 12

Toiveidesi mukainen kylpyhuone on nyt valmis ja odottaa käyttäjiään!

12. Kalusteasennukset

Kosteudenkestävät kylpyhuoneen kalusteet kiinnitetään ja asennettaan suunnitelman mukaisesti paikoilleen.  

13. Kynnyksen teko ja listoitukset

Kylpyhuoneen ilme viimeistellään viimestelemällä vedeneristekynnys ja listoittamalla toiveiden mukaan esimerkiksi ovenpielet.  

14. Loppusiivous

Kun kylpyhuone on valmis, suojaukset poistetaan. Lopuksi siivousliike tulee siivoamaan remontin jäljet perusteellisesti ja tekemään laattapinnoille käyttöönottopuhdistuksen. Käyttöönottopuhdistuksella varmistetaan, että rakennusaikainen lika ja saumauslaastin jäämät saadaan laatan pinnalta pois. Jos käyttöönottopuhdistusta ei tehdä, laattojen pintaan jäänyt "huntu" alkaa ajan myötä kerätä likaa. Samalla siivousliike siivoaa kaikki ne tilat, joita remontin aikana on käytetty tai joissa on kuljettu. 

15. Valmista tuli!

Remontti on valmis ja uusi kylpyhuone ilahduttaa sinua joka päivä pitkälle tulevaisuuteen.

”Jännitimme kovasti, onnistuuko remontti. Nyt remontin valmistuttua voin vain todeta, että hommat kyllä sujuvat, kun asiantuntijat ovat paikalla.”

16. Loppukatselmus

Kun remontti on valmis, tehdään tilassa vielä loppukatselmus. Loppukatselmuksessa remontti luovutetaan sinulle. Loppukatselmuksessa paikalla ovat sinun lisäksesi työpäälikkö ja mahdollisesti kylpyhuonemyyjämme. Toisinaan paikalla on myös taloyhtiön edustaja. Samalla sinulle luovutetaan dokumentaatio tehdystä remontista käyttö- ja huolto-ohjeineen tilan tulevaa käyttöä varten. Dokumentaatio säilyy koko kylpyhuoneen kymmenen vuotisen takuuajan kätevästi sähköisessä In4mo-palvelussa. 

Katso myös

Varaa aika Etsi myymälä