Ajastintoiminto

Ajastintoimintoja on tuotteesta riippuen erilaisia, mutta yleisin ominaisuus on ajastaa kuinka pitkään tuote on päällä.


Allergiatunnus

Allergiatunnus kertoo puolueettomasti tuotteen tai palvelun täyttävän allergiakriteerit. Allergiatunnuksen myöntää Allergia-, Iho- ja Astmaliitto.allergiatunnus_termipankki3.jpg


Altaan asennus

Altaan erilaiset mahdolliset asennustavat. Samalla altaalla voi olla useita mahdollisia asennustapoja.


Ammeen asennus

Ammeen suositeltu asennustapa. Osassa malleista voidaan käyttää myös muita asennustapoja, mutta silloin on syytä huomioida ammeen muoto ja siihen saatavilla olevat paneelit.


Ammeen tilavuus litraa

Ammeeseen mahtuvan veden määrä litroina.


Ammetyyppi

Ammeen tyyppi kertoo onko kyseessä kylpyamme vai poreamme.


Elektronisen hanan virtalähde

Elektroniset hanat on jaettu kahteen ryhmään.

230V/12V (pistotulppa muuntajalla)
Hana sisältää muuntajan ja se kytketään pistorasiaan pistotulpalla.

Paristokäyttöinen
Hanan virtalähteenä toimii paristo.


Gtin

Kaikilla kaupoissa myytävillä tuotteilla on oltava tuotteen yksilöivä tunnistenumero ja viivakoodi. Tunnistenumero on nimeltään GTIN-koodi (Global Trade Item Number, entinen EAN-koodi "enari") ja viivakoodi on tunnistenumero sähköisesti luettavassa muodossa eli viivoiksi muutettuna. Ainoa virallinen EAN-viivakoodien ja GTIN-koodien myöntäjätaho Suomessa ja ulkomailla on GS1. (lähde: https://gs1.fi/fi)


Hanan asennustapa

Hanat ja suihkut on jaettu pinta- ja piiloasennettaviin asennustekniikasta riippuen.

Pinta-asennettava hana
Pinta-asennettava hana asennetaan pesualtaan tai valmiin pöytä- tai seinäpinnan päälle.

Piiloasennettava hana
Piiloasennetavat hanat asennetaan osittain seinän sisään, jolloin mekaniikkaa jää piiloon ja valmiin seinäpinnan ulkopuolelle jää ainoastaan tarpeelliset osat.


Hanareikien lukumäärä

Tuotteessa olevien hanareikien lukumäärä.


Hanareikä

Sisältääkö tuote hanareikiä. Hanareikä on paikka johon hana kiinnitetään.


Hanojen lisäominaisuudet

Hanan valmistajan määrittämät lisäominaisuudet, jotka kuvaavat hanan erilaisia ominaisuuksia.


Hidastinkansi

WC-istuinkannen vaimennus eli soft-close toiminto. Toiminto hidastaa kannen ja istuirenkaan laskeutumista. Vaimennus ehkäisee kannen laskemisesta kuuluvia kovia ääniä, jotka voivat kantautua kauas etenkin kerrostaloissa.


Hiilijalanjälki - raaka-aineet ja tuotanto (A1-A3)

Tuotteen hiilijalanjälki EPD-ympäristöselosteen mukaisesti elinkaaren vaiheissa A1-A3: raaka-aineet, raaka-aineiden toimitus tehtaalle ja valmistus.


Hiilinegatiivinen tuote

Tuotteen hiilinegatiivisuus tarkoittaa:

hiilijalanjälki on EPD-ympäristöselosteessa tietyissä elinkaaren vaiheissa miinusmerkkinen luontaisesti, jolloin ei ole käytetty kompensaatioita

TAI

on toteutettu hiilijalanjäljen ylikompensaatiota, eli kompensoitu enemmän kuin hiilijalanjälki EPD-ympäristöselosteen tietyissä elinkaaren vaiheissa on.

hiilinegatiivinen2.jpg


Hiilinegatiivinen tuote - raaka-aineet ja tuotanto (A1-A3)

Tuotteen hiilijalanjälki on negatiivinen raaka-aineiden ja valmistuksen osalta (EPD A1-A3). Tuotteen valmistusvaiheessa hiiltä sidotaan enemmän kuin sitä päästetään ilmakehään, eli päästöt ovat negatiiviset.hiilinegatiivinen2.jpg


Huuhtelumekanismi

Huuhtelumekanismi koostuu huuhteluventtiilistä ja -painikkeesta.

Yksihuuhtelu
Tuotteessa on yksi huuhteluominaisuus, jossa on kiinteä huuhtelumäärä.

Kaksoishuuhtelu
Tuotteessa on kaksi huuhteluominaisuutta, iso ja pieni huuhtelu, joilla on erilaiset huuhtelumäärät. Esimerkiksi iso huuhtelu voi olla 6 l/min ja pieni huuhtelu 4,5 l/min, näin vedenkäyttöä voidaan rajoittaa tarpeesta riippuen.

Automaattihuuhtelu (urinaalit)
Tuotteessa on sensori, joka tunnistaa tarpeen huuhdella ja huuhtelu käynnistyy automaattisesti.


Huuhtelumäärän tehdasasetus litraa

Tuotteen huuhtelumäärät iso- ja pienihuuhtelu alkuperäisillä tehdasasetuksilla. Huuhtelumääriä on yleensä on mahdollista säätää, raja-arvot vaihtelevat tuotekohtaisesti.


Huuhtelupainikkeen sijainti

Seinä-WC-elementin huuhtelupainikkeen sijainti. Huuhtelupainike asennetaan yleensä elementin etupuolelle, mutta matalassa elementissä painike on myös mahdollista asentaa elementin päälle.


Huuhtelutekniikka

WC-istuimen huuhtelutekniikka kuvaa tapaa jolla WC-istuin huuhdellaan. WC-istuimissa on kaksi yleistä huuhtelutekniikkaa reunnalinen ja reunatun huuhtelu (rimless). Lisäksi urinaaleissa on täysin vedettömiä huuhteluratkaisuja.

Reunallinen
Reunallinen huuhtelu on perinteinen huuhtelutekniikka, jossa vesi kulkee WC-istuimen kulhon yläreunassa olevien reunojen sisällä ja se valuu reunojen alta kulhoon.

Reunaton (rimless)
Reunaton (rimless) huuhtelu on uudempi tekniikka jossa WC-istuimen kulhossa ei ole huuhtelureunusta. Kulhon reunoilla on urat joita pitkin vesi kulkeutuu takareunassa olevan vedenohjaimen kautta ympäri kulhoa. Reunattoman huuhtelun etuja ovat mm. helpompi puhdistus ja tehokas huuhtelu.

Vedetön
Vedetön huuhtelu on urinaaleissa käytetty huuhtelutekniikka. Vedettömät urinaalit sisältävät esimerkiksi sitruunahappoa sisältävän säiliön perinteisen vesihuuhtelun sijasta.


Huurtumisen esto

Huurtumisen esto peilissä lämmityselementillä.


Istuinkorkeus cm

WC-istuimen istuinkorkeus on WC-kulhon yläreunasta valmiiseen lattiaan mitattu etäisyys. WC-istuinkansi nostaa istuinkorkeutta mallista riippuen noin 1-5 cm.

imagehk47.png


Istuintyyppi

WC-istuimen tyyppi. WC-istuimet on jaettu neljään ryhmään ominaisuuksien mukaan.

Seinä-WC
Seinä-WC-istuimet, joiden pituus seinästä on yli 50 cm.

Seinä-WC lyhyt
Seinä-WC-istuimet, joiden pituus seinästä on korkeintaan 50 cm.

Lattia-WC
Lattiaan asennettavat WC-istuimet, joiden istuinkorkeus on korkeintaan 43 cm.

Lattia-WC korkea
Lattiaan asennettavat WC-istuimet, joiden istuinkorkeus on yli 43 cm.


Kaksipuolinen peili

Peilikaapin ovissa molemmilla puolilla peilipinta.


Kaksoisjohdotus

Pistorasiassa on virta, kun valaisin on sammutettu.


Kelvin maks

Kelvin maks kertoo valon värin lämpötilan maksimiarvon.

Valaisinten värilämpötilaa kuvaa kelvin-asteikko
Asteikossa 2 000 kelviniä on erittäin lämmin lähes punertava valo ja 6 000 kelviniä hyvin kylmä miltein sinertävä valo.


Kierrätetyn langan osuus %

Kierrätetyn langan osuus tuotteessa käytetystä langasta.


Kierrätetyn langan osuus käytöstä %

Ilmaisee paljonko käytöstä palautunutta tuotantoon kierrätettyä lankaa on käytetty tuotteessa.


Kierrätetyn langan osuus tuotannosta %

Ilmaisee paljonko tuotannon sivuvirtoina syntynyttä uudelleen tuotantoon kierrätettyä lankaa on käytetty tuotteessa.


Kierrätetyn materiaalin osuus %

Kierrätetyn materiaalin osuus tuotteessa käytetyistä raaka-aineista.


Kierrätetyn materiaalin osuus käytöstä %

Ilmaisee paljonko käytöstä palautunutta tuotantoon kierrätettyä materiaalia on käytetty tuotteessa.


Kierrätetyn materiaalin osuus tuotannosta %

Ilmaisee paljonko tuotannon sivuvirtoina syntynyttä uudelleen tuotantoon kierrätettyä materiaalia on käytetty tuotteessa.


Kiiltoaste

Keraamiset laatat
Keraaminen laatta voi olla ulkonäöltään joko kiiltävä tai matta. Tähän vaikuttaa 'Laatan lasitus' mutta laatan pinta voidaan käsitellä erikseen näiden visuaalisten ilmeiden aikaan saamiseksi.

Arvo Arvon kuvaus  
Kiiltävä Laatan pinta kiiltää, koska sen pinnassa on kiiltolasitus.  
Kiillotettu Laatan pinta kiiltää, koska sen pinta kiillotettu hiontatekniikalla. Laatta voi olla lasittamaton tai lasitettu ja tämän jälkeen vielä kiillotettu.  
Puleerattu Laatan pinta on osittain kiillotettu hiontatekniikalla. Laatta voi olla lasittamaton tai lasitettu ja tämän jälkeen osittain kiillotettu hiontatekniikalla.  
Harjattu Lasittamattomaan laatan pinta voidaan harjaamalla saada normaalia mattapintaa karkeampi ilme.  
Matta Matan ilmeen aikaansaamiseksi laatan pinta on lasittamaton, kiillottamaton tai mattalasitettu.  


Vinyylilankut ja -laatat
Vinyylilattian kiiltoastetta voidaan säätää tuotannossa pintakäsittelyllä. Matta pinta tuo esimerkiksi puukuvioidulle vinyylilattialle aidomman puulattian kaltaisen ulkoasun.


Kiinnityspulttien väli mm

Seinä-WC-istuimen kiinnitysväli eli mitta kiinnityspulttien välillä. Arvo ilmoitetaan myös seinä-WC-elementtien puolella, jossa se kertoo yhteensopivat kiinnitysvälit.


Koko cm

Keraaminen laatta valmistetaan savesta, kvartsista ja maasälvästä korkeassa lämpötilassa polttamalla, jolloin laatta kutistuu (sintraantuu) voimakkaasti. Tämän vuoksi tuotteiden mitat eivät ole täysin absoluuttista. Laattojen mitat määritetään standardin SFS-EN ISO 10545-2 mukaisesti. Laatoille määritetään sekä nimellismitat, joista johdetaan nimelliskoko ("nominal size") sekä valmistusmitat, joista johdetaan valmistuskoko ("work size").

Esimerkki 1 Laatan nimelliskoko eli lyhyesti koko on 60x60 cm, voi sen valmistusmitta olla välillä +/-5 mm, eli esim. 597x597 mm.

Esimerkki 2 Laatan koko on 10x10 cm ja verkotetulla arkilla yksittäisen laatan valmistusmitta voi olla esim. 97x97 mm.

Laattojen valmistumitoista tulee varmistua ennen laattojen kiinnittämistä pysyvästi rakenteisiin. Kahden valmistajan sama laattakoko eli nimellismitta ei tarkoita, että kummankin valmistajan valmistusmitat olisivat samat. Vaikka koko olisi identtinen, ei voida olettaa, että laattojen saumaleveys tai saumajako olisi sama, kun laattoja yhdistetaäään samalla tai vierekkäisllä alueilla. Standardin mukaiseen kokoluokitteluun vaikuttaa myös laatan valmistustapa ja mitoitustarkkuus.


Kokoluokka - lyhyt sivu cm

Laattapiste lajittelee laatat kokoluokkiin keraamisen laatan lyhyemmän sivun mukaan. Esimerkiksi keraamisen laatan lyhyempi sivu on 15 cm ja pidempi 25 cm, kokoluokaksi määräytyy 10-15 cm. Kokoluokittelullamme pyrimme auttamaan tuotteiden etsinnässä eri käyttötarkoituksia ja kohteen yleisilmettä varten.