Vastuullista liiketoimintaa

Elämäntyömme ovat tilat, joissa on huomennakin hyvä olla. Kannamme vastuumme, sillä rakennamme ympäristöä, jossa huomenna asumme, teemme töitä ja vietämme aikaa. Vastuullisuus ohjaa koko liiketoimintaamme ja näkyy kaikissa toiminnoissamme läpi tuotevalikoiman ja logistiikan aina työntekijäkokemukseen asti.
Pääkuva

Ekologisuus liiketoiminnassa

Haluamme vähentää toiminnastamme aiheutuvaa ympäristökuormitusta sekä kehittää toimintaamme ympäristön hyväksi. Olemme mukana Ekokompassi-ympäristöjärjestelemässä, joka tarjoaa järjestelmällisen tavan ympäristöjohtamiseen pk-yrityksille. Tavoitteenamme on jatkuvasti vähentää ympäristöpäästöjä ja olla hiilineutraali vuoteen 2025 mennessä. Seuraamme toiminnastamme aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä laskemalla toiminnan hiilijalanjälkeämme yhteistyössä Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n kanssa.

"Laattapisteen tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2025 mennessä."
Tommi Haru toimitusjohtaja
Diagrammi 1

Vuoden 2020 kokonaishiilijalanjälkemme oli 27 % pienempi kuin edellisenä vuonna (1370 vs. 1872 tonnia CO2ekv).

Diagrammi 2

Nykyiset päästomme vastaavat noin 130 suomalaisen keskimääräisiä vuotuisia hiilipäästöjä.

Olemme tunnistaneet toimintamme keskeisimmät ympäristövaikutukset kaikilla eri osa-alueilla. Pienennämme sähkön-, veden- ja lämmönkulutustamme ja materiaalihankinnoissa suosimme ympäristöystävällisiä tuotteita. Kierrätämme jätteet tehokkaasti ja jätteiden hyödyntämisasteemme onkin 96,5 %. Toimitiloissamme käytämme vain ekologista 100-prosenttisesti uusiutuvaa sähköenergiaa, ja pääkonttorimme oma aurinkovoimala tuottaa jo merkittävän osuuden Vantaan toimipisteen tarvitsemasta sähköstä.

Logistiikka tuottaa suuren osan toimintaamme liittyvästä ympäristökuormituksesta ja päästöistä. Siksi suosimme tehokkaita ja vähäpäästöisiä kuljetusratkaisuja sekä pyrimme jatkuvasti vähentämään kuljetuksista aiheutuneita päästöjä tehostamalla toimintojamme. Tarjoamme asiakkaillemme 100-prosenttisesti hiilineutraalit jakelukuljetukset Suomessa - kuljetuksiin liittyvät päästöt kompensoidaan yhteistyökumppaniemme omien ympäristöohjelmien toimilla.

Ekologisuus tärkeänä osana tuotevalikoimaa

Vihreät arvot sekä ympäristöystävällisen rakentamisen kehittäminen ovat nousseet meille vuosi vuodelta tärkeämmiksi. Yksi vaikutuskeinoista on kuuluminen Green Building Council -verkostoon. Ekologisuus näkyy tuotevalikoimassamme, johon kuuluu muun muassa hiilineutraaleita ja -negatiivisia pintamateriaaleja. Interfacen tekstiili- ja vinyylilaattojen koko laskennallinen elinkaari on hiilineutraali valmistajan Carbon Neutral Floors -ohjelman mukaisesti. Lisäksi Interfacen valikoimasta löytyy tekstiililaattoja, joiden hiilijalanjälki on negatiivinen.

Valikoimassamme on myös kymmenkunta hiilineutraalia keraamista laattasarjaa, joista löytyy sopivia tuotteita niin asuntoihin kuin julkisiin tiloihin. Pitkä elinkaari tekee keraamisista laatoista myös ekologisemman materiaalivalinnan. Auttaaksemme asiakkaitamme vähähiilisen rakentamisen hankkeissa, laajennamme jatkuvasti ekologisten tuotteiden valikoimaamme.

Kuva 1

Hiilineutraalien LPC P21 -laattojen valmistusprosessi on ekologinen.

Kuva 2

Interface Flash Line -tekstiililankkujen valmistuksen hiilijalanjälki on negatiivinen (EPD A1-A3).

Kuva 3

Interfacen kierrätysmateriaaleista valmistetut tekstiili- ja vinyylilaatat ovat hiilineutraaleita koko laskennallisen elinkaarensa ajan. Kuvassa Textured Woodgrains -sarjan tuotteita.

Henkilökunta ja kehittyvä työyhteisö etusijalla

Työntekijämme ovat meille tärkeä voimavara, jonka takia panostamme jatkuvasti henkilöstön työhyvinvointiin ja työskentelyolosuhteisiin. Työntekijäkokemuksen ymmärtäminen ja kehittäminen ovat meillä etusijalla. Uskomme tämän johtavan parempaan suorituskykyyn ja laatuun, lopulta myös asiakkaidemme mielestä.

Pohdimme jatkuvasti, miltä tulevaisuuden työ näyttää ja olemme kehittäneet työolosuhteita ja -välineitä vastaamaan tätä tarvetta. Muuttuneeseen maailman tilanteeseen vastasimme muun muassa etätyövälineiden avulla. Automatisointitoimenpiteiden avulla olemme parantaneet myös varaston työntekijäkokemusta sekä vähentäneet inhimillisten virheiden määrää. Digitalisaation hyödyntämisellä muun muassa tilausprosessissa olemme päässeet lähemmäs asiakasrajapintaa ja helpottaneet asiakaspalvelun työskentelyä. Näin olemme myös auttaneet tiedon kulkua eri sidosryhmien välillä. Kaikella tällä on suora yhteys työntekijäkokemukseen ja lopulta asiakastyytyväisyyteen.  

Yritystämme johdetaan prosessien kautta, unohtaen vanhentuneet hierarkiat. Avoin ja ihmisläheinen lähestymistapa ohjaavat jokapäiväistä toimintaamme. Päämääränämme on kuljettaa palvelu tai tuote eri yrityksen toimintojen läpi mahdollisimman tehokkaasti, ilman hukkaa, muita turhia hidasteita tai arvoa tuottamattomia toimenpiteitä.

Toimitusvarmuus ja toiminnan laatu ovat meille kunnia-asia

Haluamme jatkuvasti kehittyä ja parantaa toimintojamme – tämän vuoksi mittaamme päivittäin toimitustemme laatua, ja toimitusvarmuutemme onkin keskimäärin 99,7 prosenttia. Intohimoinen tavoitteemme on vähentää merkittävästi rakennusalalle tyypillistä aikaan ja materiaaliin liittyvää hukkaa. Toimintamme ja tuotteidemme laatu ovat meille kunnia-asia, ja siksi olemmekin pidentäneet yleisten sopimusehtojen mukaisia takuuaikoja merkittävästi.

Tuoteturvallisuus osana vastuullisuutta

Oikeilla tuotevalinnoilla varmistetaan, että tuotteet ja sen myötä myös ratkaisut soveltuvat haluttuun käyttötarkoitukseen. Tavoitteena on toimiva ja kestävä sekä pitkäikäinen ja turvallinen ratkaisu. Tuotteiden ominaisuuksilla vaikutetaan sekä tuotteen asentamisen aikaiseen että varsinaisen käytön turvallisuuteen. Tuoteturvallisuuden kannalta tuotteidemme kriteereitä ovat vähäpäästöisyys ja puhtaan sisäilman varmistaminen, ympäristöystävällisyys, energiatehokkuus ja kierrätettävyys, kemikaaliturvallisuus sekä laadunvalvonta, tasalaatuisuus ja takuu.

Vähäpäästöisyys ja puhtaan sisäilman varmistaminen

Keraamiset laatat rinnastetaan M1-luokan tuotteisiin, jotka eivät allergisoi ja joista ei aiheudu käytön aikaisia päästöjä. Asennustuotteiden valinnassa on myös huomioitu rakennusaikaisen pölyn minimointi. Valikoimaamme kuuluu huoneilmasta pienhiukkasia sitovia Interface-tekstiililaattoja, joilla on Allergia-, iho- ja astmaliiton Allergiatunnuksen käyttöoikeus, ja jotka asennetaan täysin ilman liimaa.

Kuva 1

Ympäristöystävällisyys, energiatehokkuus ja kierrätettävyys

Keraamisista laatoista aiheutuva jäte voidaan kierrättää ja tuotannossa syntyvä jäte käytetään uudelleen. Valikoimassamme olevia tekstiilimattoja valmistetaan jopa sataprosenttisesti kierrätyslangasta ja tuotteissamme käytetään vain sertifioitua puumateriaalia.

Sähkökomponentteja sisältävien tuotteiden suunnittelussa tavoitteena on minimoida käytön aikainen energiankulutus sekä sähkö- ja elektroniikkaosien päätyminen jätteeksi. Valikoimiimme kuuluvat vesikalusteet on suunniteltu energia- ja luontoystävällisiksi, ja niissä on huomioitu myös ääniluokitukset sekä painehäviöt. Vesikaluisteiden oikea valinta pienentää käytöstä aiheutuvaa energiakulutusta.

Tuotteiden tarkoituksenmukainen pakkaaminen suojaa tuotteita ja samalla vähentää ympäristön kuormitusta. Pakkauksissa suosimme uusio- ja kierrätyspahvien käyttöä ja vältämme ylipakkaamista.

Kemikaaliturvallisuus

Asennus-, puhdistus- ja hoitokemikaaleissa olemme korvanneet liuotinpohjaiset tuotteet vesipohjaisiin ja biohajoaviin kemikaaleihin. Noudatamme toiminnassamme myös kaikkia kemikaaliturvallisuusasetuksia.

Laadunvalvonta, tasalaatuisuus ja takuu

Tuotteiden testaaminen ja laadunvalvonta varmistavat tasalaatuisten tuotteiden toimittamisen asiakkaille. Hyväksymme valikoimaan vain tuotteita, joilla on tarvittavat laatu- ja tuotesertifikaatit. Lisäksi myönnämme tuotteillemme pidennetyn takuun ja takaamme tuotteille varaosien saatavuuden.

Katso myös

Varaa aika Etsi myymälä Pyydä tarjousta