Toimitusehdot yksityishenkilöille

Tarkista tuotteet heti

Tarkista tilaustasi vastaanottaessasi, että tuotteet ovat niitä, jotka olet ostanut ja että toimitus on lähetteen / kuitin mukainen ja vahingoittumaton. Huomautukset tuotteiden kunnosta on tehtävä välittömästi tai viimeistään viiden vuorokauden kuluessa niiden vastaanottamisesta. Ulkoisista kuljetusvahingoista on merkittävä rahtikirjaan varauma ennen lähetyksen kuittaamista vastaanotetuksi.

Palautukset

Ostettuja, virheettömiä tuotteita ei kuluttajansuojalain mukaisesti oteta vastaan palautuksina. Väärin toimitetun, palautettavan tuotteen on oltava täysin jälleenmyyntikelpoinen, virheetön ja alkuperäisessä pakkauksessaan. Mahdollisesta palautuksesta on aina oltava ensin yhteydessä asiakaspalveluun.

Toimitusehdot

Kuluttajakaupassa noudatetaan kuluttaja-asiamiehen hyväksymiä kuluttajakaupan yleisiä sopimusehtoja.

Rakennusliikkeiden kaupassa käytetään RYHT 2000 -toimitusehtoja ja muussa yritysten välisessä kaupassa noudatetaan yritysasiakkaiden toimitusehtoja.

Rakennustuotteiden säilytys

Rakennustuotteet on varastoitava asianmukaisesti kuivassa ja tarvittaessa lämpimässä tilassa ennen asennusta ja tuotteet on suojattava liialta ilmankosteudelta. Vesiohenteiset tuotteet on suojattava jäätymiseltä. Koska tuotteet ovat herkästi särkyviä, niitä on käsiteltävä erityisellä varovaisuudella ja vältettävä pakkauksiin kohdistuvia iskuja.

Rakennustuotteiden asentaminen

Kaikkien rakennustuotteiden asentamisessa on suositeltavaa käyttää rakennusalan ammattilaista, ja tuotteen valmistajan asennusohjeita on noudatettava. Vedeneristystöissä suositellaan käytettäväksi VTT-sertifioitua märkätila-asentajaa. Laattatyyppien suuresta määrästä, asennustyön erilaisuudesta ja erilaisista työkalutarpeista johtuen myös laatoitustyössä ja muiden oheistuotteiden asennuksessa on suositeltavaa käyttää laatoitus- tai rakennusalan palveluntarjoajaa.

HUOM! Älä asenna viallista tuotetta; asennettu tuote on hyväksytty tuote. Noudata aina valmistajan asennusohjeen mukaisia työturvallisuusohjeita.

 

LAATAT

Laattojen laatutaso

Voimassa oleva EN-standardi määrittää 1-lajitelman tuotteiden laatuvaatimustason. Muiden lajitelmien ja standardin ulkopuolisten tuotteiden ominaisuudet määrittää valmistaja. Toimituserässä hyväksytään 5 %:n lajitteluvirhe. Keraamisille tuotteille on ominaista, etteivät kaikki laatat ole samanlaisia. Epäkohta laatassa ei välttämättä tee laatasta käyttökelvotonta, vaan laattaa voidaan mahdollisesti käyttää leikattuna.

Laattojen ominaisuuksia

Standardin sallimat värivaihtelut sekä koko- ja muototoleranssit eri tuotantoerien välillä ovat ominaisuuksia, eivät tuotevirheitä. Yksivärisissäkin laatoissa esiintyy vähäisiä sävyvaihteluita. Joidenkin laattojen sävy vaihtelee yksittäisen kappaleen lievästä vaihtelusta dramaattisiin eroihin väreissä, struktuurissa jne. Tuotteiden V-luokittelulla (V1–V4) kuvataan kyseiselle laatalle normaalia sävyvaihteluväliä.

Keraamiset laatat jaotellaan eräkohtaisesti sävy- ja kokolajitelmiin, jotka on merkitty pakkauksiin. Laatoitettaessa, ja etenkin hankittaessa lisäeriä, tulee aina varmistua laattojen sävy- ja kokomerkinnöistä ennen laattojen asennusta. Keraamisen tuotteen ominaisuuksista johtuen mallilaatat ja -taulut tulee ymmärtää suuntaa antaviksi, eivätkä ne muodosta valmiin laatoituksen vertailukappaletta.

HUOM! Kysy myyjiltämme lisää laattojen asentamisesta. Valmis Mapei-ratkaisu löytyy lähes kaikkiin laattojen asennuskohteisiin.

Laattojen asentaminen

Alustan tulee olla laatoituskelpoinen. Laattojen koko määrittää, kuinka tasainen alustan on oltava. Kiinnitysaine valitaan laatan ja alustan mukaisesti.

Laattojen saumaleveyden ja limityksen määrittelyssä on suositeltavaa tehdä koeladonta ja ottaa huomioon laattatyypin valmistustoleranssi, koko- eli kaliiberiluokitus ja mahdollinen tuotekohtainen ohjeistus. Rakennesuunnittelijan määrittelemät joustavat ja liikuntasaumat on toteutettava huolellisesti.

Laatat on asennettava riittävässä valaistuksessa, ja laattojen laatua on seurattava työn edetessä. Märkätilojen laatat on suositeltavaa asentaa täydellisellä kiinnitysaineen peittävyydellä laatan muototoleranssien vuoksi sekä jotta voidaan välttää vettä kerääviä onkaloita ja veden kulkeutumista laatan taakse.

Asennettu laatta on hyväksytty laatta. Mapein kiinnitysaineet täyttävät voimassa olevan EN-standardin.

Saumaus

Lasittamattomien, himmeä- ja karkealasitteisten sekä struktuuripintaisten laattojen saumaukseen suositellaan samansävyisiä saumausaineita. Käytettäessä laatan sävystä voimakkaasti poikkeavia sävyjä on suositeltavaa tehdä ensin koesaumaus. Mapein saumausaineet täyttävät voimassa olevan EN-standardin.

Laattojen puhdistus, suojaus ja hoito

Laatoille on saatavana erilliset hoito-ohjeet ja Fila-hoitotuotteet.

 

KALUSTEET

Kalusteiden värivaihtelut

Kalusteissa käytettäviin luonnonmateriaaleihin, kuten puuhun, kuuluu aina värivaihteluita. Väri- ja syykuvioiden vaihtelut poikkeavat mallikalusteista, joiden värejä voidaankin pitää vain suuntaa antavina / viitteellisinä. Kyseessä ei ole virhe, vaan luonnonmateriaaleille tyypillinen ominaisuus.

Kalusteiden kiinnitys

Kalusteet on aina asennettava seinävalmistajan ohjeiden mukaisesti. Kalusteiden mukana mahdollisesti tulevien kiinnikkeiden sopivuus tulee aina varmistaa seinävalmistajalta tai sen edustajalta. Tarkempia tietoja saat pakkauksesta löytyvästä asennusohjeesta.

Seinärakenteen tukevuudesta ja sopivuudesta kalusteiden kiinnittämiseen tulee muutoinkin varmistua. Reikien poraamisessa on noudatettava erityistä varovaisuutta, jotta lattiassa tai seinässä olevia teknisiä laitteita ei vahingoiteta, ja kalusteiden kiinnitystä varten tehtyjen reikien vedeneristyksestä on huolehdittava. Ennen kalusteiden ja LVIS-laitteiden asennusta mm. putkien ja sähköjohtojen syötöt on järjestettävä niin, että asennus voidaan suorittaa sopivalla tavalla.

Varaa aika Etsi myymälä